W jaki sposób funkcjonuje system kontroli dostępu w hotelu?

Istotne korzyści można uzyskać dzięki użyciu jednego systemu zarządzania budynkiem do sterowania wszystkimi systemami w budynku, a nie oddzielnych systemów do obsługi, np. ogrzewania, wentylacji czy oświetlenia. System zarządzania budynkiem może być kluczowym narzędziem obsługi każdego hotelu. Takie rozwiązanie jest w stanie zapewnić komfortowe warunki pracy dla osób przebywających w budynku, poprawiając wydajność i znacząco przyczyniając się do oszczędności na kosztach energii. Tego typu systemy oferuje m.in. InteliHotel – http://www.intelihotel.pl/moduly/kontrola-dostepu/ – sprawdź, czy warto na nich postawić.

Kontrola dostępu w budynku

Zbyt często możliwości oferowane przez system kontroli dostępu w hotelu nie są w pełni wykorzystane, a potencjalne korzyści są tracone. Aby w pełni zrealizować ten potencjał, należy użyć systemu kontroli dostępu w hotelu jako prawdziwego menedżera budynku, łączącego w sobie wiele różnych systemów wykorzystujących energię w zabudowie. W przeszłości użytkownicy wyrażali wiele obaw o potencjalną złożoność takiego systemu i ewentualny wzrost początkowych kosztów systemu. Te problemy są teraz łatwiejsze do pokonania, a zintegrowany system zarządzania budynkiem, taki jak ten oferowany przez InteliHotel, może przynieść wiele korzyści właścicielowi hotelu oraz jego użytkownikom. Kluczem do osiągnięcia tych korzyści jest przede wszystkim efektywna interakcja między urządzeniami.

System kontroli dostępu w hotelu w praktyce

Praktycznym przykładem jest sterowanie salą konferencyjną. Jeśli pomieszczenie nie jest zajęte, należy zmniejszyć wartości zadane temperatury ogrzewania, zwiększyć wartości dla chłodzenia i wyłączyć oświetlenie. Wszystko to może odbywać się poprzez sygnał z czujnika obecności lub czujnika CO2 do systemów sterowania oświetleniem i temperaturą. W większości przypadków te dwa systemy nie są zintegrowane, przez co hotel traci potencjał oszczędzania energii. Ten rodzaj kontroli na żądanie jest stosunkowo łatwy w obsłudze, a okres zwrotu dla każdej dodatkowej pracy może być dość krótki. Norma dotycząca efektywności energetycznej w budynkach wskazuje, że za pomocą tego rodzaju kontroli można osiągnąć oszczędności w wysokości nawet 30% poboru energii. System wentylacji może być również kontrolowany na podstawie komunikowanych przez system kontroli dostępu w hotelu informacji o zapotrzebowaniu. Znowu można to powiązać z całym systemem, dzięki czemu wentylatory sterowane przez napędy o zmiennej prędkości mogą zostać wyłączone, aby oszczędzać energię i przedłużyć żywotność wyposażenia hotelu. Fakt, że można to zrobić automatycznie zwiększa potencjał oszczędzania energii, ponieważ system kontroli dostępu w hotelu nie polega na tym, aby użytkownicy pamiętali, aby włączyć lub wyłączyć systemy.

Praktyczna kontrola nad hotelem

Z systemem kontroli dostępu w hotelu związane są również inne korzyści. Może on być wykorzystywany jako pojedynczy punkt informacji dla całego budynku, jeśli wszystkie dane dotyczące hotelu są ze sobą powiązane. Oznacza to, że informacje z wielu systemów można wyświetlać na jednym panelu sterowania, aby uzyskać wyraźniejszy obraz działania budynku. Dane z mierników można również zintegrować z systemem kontroli dostępu w hotelu, co umożliwia zarówno system monitorowania, jak i sterowania. To sprawia, że analiza różnych części hotelu lub nawet wielu budynków jest bardziej prosta. Zużycie energii z różnych podsystemów w hotelu, takich jak oświetlenie i systemy ogrzewania mogą być wyświetlane razem. Jedną z głównych zalet posiadania pojedynczego systemu jest to, że wysiłek szkoleniowy jest ograniczony, ponieważ funkcjonariusze muszą nauczyć się jednego sposobu komunikacji wszystkich informacji o ich usługach budowlanych.

Otwarte protokoły komunikacyjne

W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano ogromny wzrost liczby produktów usług budowlanych przy użyciu otwartych protokołów komunikacyjnych, w tym elementów takich jak agregaty, pompy i napędy o zmiennej prędkości, jak również niektóre systemy przeciwpożarowe i ochronne. To sprawiło, że integracja stała się bardziej prosta i pomaga zmniejszyć koszt i złożoność takich projektów. Pozwala także na większą integrację na poziomie lokalnym, aby zmniejszyć poziom skomplikowania systemu. Kluczem do pomyślnego zintegrowanego systemu jest zapewnienie właściwego planowania. Użytkownicy końcowi muszą jasno określić, co chcą osiągnąć w swoich systemach i muszą być zrozumiani przez wszystkich zaangażowanych w projekt. Warto upewnić się, że każda integracja jest konieczna i daje wyraźne korzyści w kategoriach operacyjnych lub oszczędzających energię. Integracja niepotrzebnych informacji zwiększa czas i koszty eksploatacyjne oraz wprowadza niepotrzebną, dodatkową komplikację systemu. Ostatnim czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest analiza kosztów zintegrowanego systemu. Średnio 20% całkowitych kosztów cyklu życia powstaje podczas planowania i budowy budynku, a pozostałych 80% podczas jego użytkowania – zakładając średni cykl życia hotelu wynoszący 50 lat. Zwrot tego zintegrowanego systemu jest stosunkowo krótki, a więc jego korzyści w zakresie oszczędzania energii będą przez długi czas korzystne zarówno dla gości, jak i personelu.