Sprawna realizacja projektów w każdej firmie – JIRA zarządzanie projektami

JIRA zarządzanie projektami – http://jirasolutions.pl/o_jira/zarzadzanie-projektami-i-zadaniami/ – to oprogramowanie, które z powodzeniem sprawdza się w mniejszych firmach jak i w dużych przedsiębiorstwach. Wraz z rozwojem firmy coraz bardziej dostrzega się potrzeby posiadania odpowiednich narzędzi, które ułatwiają pracę, czynią ją przyjemniejszą, ale potrafią nam zaoszczędzić sporo czasu. Koszt zakupu oprogramowania nie jest wysoki, natomiast korzyści wynikające z jego posiadania są ogromne.

JIRA zarządzanie projektami – rozwiązanie dla Twojej firmy?

JIRA będzie odpowiednim narzędziem w każdym przedsiębiorstwie, w którym pracuje się w formie projektowej. Im bardziej wieloetapowe, skomplikowane, obszerne i mocno rozłożone w czasie projekty, tym większa potrzeba ich przejrzystości i odpowiedniego usystematyzowania, na co właśnie pozwala ten program. Im większa firma tym większe zespoły projektowe, a co za tym idzie coraz większe problemy ze wzajemną komunikacją, a także z dostępem do informacji, w szczególności w przypadku, kiedy założenia co do realizacji projektu mocno zmieniają się w czasie. Problemy w komunikacji powodują dezorientacje w zespole, wpływają na komfort pracy, sprawiają, że traci się cenny czas, a finalnie tworzy się produkt niezgodny z wytycznymi. JIRA pozwala na uniknięcie wszystkich tych problemów w każdej firmie.

Pracujmy zadaniowo – możliwość usystematyzowania wszystkiego, co związane z projektem

W programie można tak naprawdę oszacować i rozpisać każdy projekt, dzięki czemu osoba kierująca projektem w jednym miejscu może zebrać wszystkie założenia i ważne informacje z nim związane. Program doskonale nadaje się także przy pracy metodykami zwinnymi Agile, gdyż często zmieniające się założenia na bieżąco są aktualizowane i dostępne dla każdego zaangażowanego w projekt. Dodatkowo, w programie dostępne są rozwinięte funkcje raportowania, dzięki którym szybko można uzyskać wgląd w bieżący status postępu prac.

JIRA zarządzanie projektami umożliwia dodawanie zadań, katalogowanie ich, określanie ich ważności, przypisywanie ich do konkretnych osób pracujących w projekcie, a także określanie terminu ich realizacji. W taki sposób można każdej osobie rozdzielać zadania, jednocześnie kontrolując postępy prac. Oprogramowanie sprawdza się także przy kontroli błędów pojawiających się w projekcie, kiedy w określonym terminie konieczne jest wprowadzanie poprawek do projektu. Dzięki takiej przejrzystości i możliwości pracy zadaniowej każdy uczestnik projektu wie, w jakim miejscu się znajduje, wie jakie zadania są priorytetowe i ma pełen dostęp do wszystkich informacji związanych z projektem.

Aby móc zachować pełną kontrolę, warto mieć wszystko w jednym miejscu

JIRA zarządzanie projektami jest więc idealnym narzędziem dla każdego, kto podejmuje się zadania koordynowania projektu. Wszystkie wprowadzone do systemu dane i zadania stanowią podstawę do tego, aby móc egzekwować ich wykonanie u poszczególnych pracowników. Przy bardzo obszernych projektach bardzo pomocne jest także to, że w jednym miejscu zebrane są wszystkie wytyczne – pomaga to uniknąć niepotrzebnego bałaganu poprzez który istotne kwestie dla klienta – odbiorcy usługi – mogłyby zostać pominięte. Wykorzystanie tego oprogramowania jest więc pierwszym, ważnym krokiem w stronę bardziej profesjonalnego świadczenia usług klientom. Inwestowanie w takie narzędzia usprawniające prace w firmie są też naturalnym etapem jej rozwoju, jeśli więc zaczynamy rozumieć ogromne zalety wynikające z ich posiadania – idziemy na przód i spokojnie możemy podejmować się kolejnych wyzwań bez obaw o ich odpowiednią realizację. Powszechne wykorzystanie i popularność oprogramowania JIRA sprawia dodatkowo, że nawet osoby z zewnątrz, które w krótkim czasie musiały dołączyć do zespołu i rozpocząć pracę na tym narzędziu znają je, umieją obsługiwać i wyjątkowo szybko stają się sprawnie działającym elementem całości. Jeśli więc inwestować to w sprawdzone rozwiązania, co do których działania nie mamy żadnych wątpliwości.