Zarządzanie procesami w firmie dzięki JIRA program

Zarządzanie procesami biznesowymi lub BPM jest metodologią przyjmowaną przez firmy. Chociaż nie jest zależna tylko od technologii, można ją ułatwić przy użyciu efektywnego i wydajnego oprogramowania BPM, takiego jak np. JIRA program. Firmy, które skutecznie wdrażają BPM w swoją strukturę, mogą spodziewać się znacznie bardziej wydajnych procesów. Oznacza to zwykle zmniejszenie wydatków, marnotrawstwa i niezadowolenia ze strony pracowników i klientów. Efektem końcowym jest usprawniony biznes o znacznie większym potencjale zysku. Istnieje bardzo wiele kluczowych zalet wynikających ze skutecznego zarządzania procesami biznesowymi w organizacji za pomocą programu JIRA.
http://jirasolutions.pl/o_jira/zarzadzanie-dokumentacja/

Wdrożenie elastycznych procesów i automatyzacja powtarzalnych zadań

Podstawową zasadą usprawnionych procesów jest ich elastyczność. Można je zmieniać i modyfikować w zależności od konkretnych potrzeb. Różni klienci mają różne potrzeby, a nawet różne projekty mogą mieć bardzo różne wymagania. Za sprawą możliwości, które daje JIRA program można wdrażać procesy, które są elastyczne i mogą być zmieniane zgodnie z tymi wymaganiami. W większości firm istnieje wiele powtarzających się zadań. Niezależnie od tego, czy jest to ukończenie lub przedłożenie formularzy czy jakiegokolwiek innego zadania, pracownicy marnują dużo czasu robiąc to samo w kółko. Automatyzując te zadania, można zmniejszyć błędy, zapewnić spełnienie norm i umożliwić pracownikom skoncentrowanie się na podstawowych aspektach ich pracy. Zautomatyzowane zadania są jedną z głównych zalet oferowania pracownikom efektywnego cyfrowego stanowiska pracy. BPM wykorzystuje istniejące standardy, co pozwala na ponowne wykorzystanie starszych aplikacji i tworzenie nowych zasobów informatycznych.

Ograniczenie ryzyka i przestrzeganie norm

Firmy napotykają wiele form ryzyka, w tym oszustw i błędów. Ryzyko może wynikać z nieprzestrzegania standardów rządowych i branżowych lub z nieoczekiwanych terminów i złej jakości pracy. Uproszczenie, zautomatyzowanie i usprawnienie procesów oznacza, że ryzyko to jest znacznie ograniczone. Procesy są bardziej przejrzyste, co oznacza, że ryzyko związane z oszustwami jest zminimalizowane, a automatyzacja zadań oznacza, że można zapewnić spełnienie wszystkich wymagań jakościowych i norm regulacyjnych, jakich oczekuje firma.
Wiele firm musi spełniać standardy branżowe, aby zachować oficjalne członkostwo lub uznanie. Niektóre branże przewidują nawet wprowadzenie systemu zarządzania jakością lub zarządzania procesami biznesowymi. Podobnie władze rządowe i inne grupy urzędowe mają ścisłe przepisy, które muszą być przestrzegane. Nieprzestrzeganie tych standardów może prowadzić do kar pieniężnych. Dzięki ciągłemu zarządzaniu procesami biznesowymi, zapewnia się nie tylko spełnianie standardów, ponieważ w trakcie całego procesu można wprowadzać kontrole jakości. BPM poprawia zgodność z przepisami dzięki lepszej kontroli, regulacji i monitorowaniu procesów.

Korzyści dla pracowników i klientów

Ograniczając ilość biurokracji, którą muszą przestrzegać pracownicy poprzez wyeliminowanie żmudnych i powtarzających się procesów związanych z wieloma zadaniami, można korzystnie wpłynąć na pracowników. Będą mogli skoncentrować się na podstawowych aspektach ich profesji oraz będą mieli czas na pomoc w rozwoju i firmy. Pracownicy mają też więcej czasu, aby móc skoncentrować się na klientach, upewniając się, że ci są zadowoleni. Uproszczone procesy oznaczają, że wykonywanie zadań wymaga mniej czasu, błędy są mniejsze, a klienci mogą mieć bardziej osobisty związek z menedżerami kont i innymi członkami zespołu. Tym samym klienci przywiązują się do marki na dłużej oraz jeszcze chętniej korzystają z jej usług oraz produktów.

Spójność i ciągły rozwój

Spójność jest kluczem do biznesu. Zapewnia ona bardziej dokładne prognozy, co oznacza, że wyniki są przewidywalne. W ten sposób można szybciej zidentyfikować problemy występujące w trakcie dowolnego procesu. Dzięki zautomatyzowaniu zadań i wdrożeniu skutecznego BPM takiego jak JIRA program, w ramach cyfrowego stanowiska pracy można zadbać o to, aby zadania były wykonywane w sposób konsekwentny i niezawodny. Dobry BPM może funkcjonować jak system zarządzania jakością, ponieważ wymaga stałego zaangażowania w rozwój. Można zmodyfikować każdy proces, aby cieszyć się kolejnymi osiągnięciami. Po oczyszczeniu i zoptymalizowaniu podstawowych zadań, można zidentyfikować dodatkowe, kolejne procesy. W ten sposób można poprawić rentowność firmy, maksymalizując zysk i minimalizując wysiłek. Korzystanie z programu JIRA umożliwia również pomiar wyników nowych procesów. Można w ten sposób ustalić, ile czasu zajmuje dany proces, czy istnieją rzeczywiste korzyści w zakresie poprawy procesów i można je monitorować w czasie rzeczywistym. Korzystając z niezawodnego oprogramowania BPM takiego jak JIRA program, można nawet zautomatyzować proces mierzenia i raportowania wyników. Otrzymane w ten sposób informacje można wykorzystać do dalszego prowadzenia wewnętrznych procesów.